Trang chủ » Nhà đầu tư Hên Network mua ô tô chỉ sau 1 tuần

Nhà đầu tư Hên Network mua ô tô chỉ sau 1 tuần

bởi thanhdiabitcoin
Lệnh mua Sun lần 1: 19.999 USDT, ngày 19/05/2021

Lệnh mua Sun lần 1: 19.999 USDT, ngày 19/05/2021

Lệnh mua Sun lần 2: 19.999 USDT, ngày 20/05/2021

Lệnh mua Sun lần 2: 19.999 USDT, ngày 20/05/2021

Lệnh bán Sun lần 1: 52.599 USDT, ngày 26/05/2021

Tổng 2 lệnh mua là 39.998$ tổng lệnh bán ra là 52.599$, số tiền thu về sau 7 ngày là 12.601$ (tương đương 296 triệu VNĐ)

Join Hên Network để tăng tốc 20 lần đến đích triệu phú đô la

Tự giữ vốn – cơ chế bảo hiểm vốn thông minh

Min: 1000 USD

VIP: 22000 USD – Max: Vô cực

Xem ngay 1000++ kết quả đầu tư ấn tượng

Nhấn vào đây để xem thêm

Mở tài khoản Binance và inbox ngay để bắt đầu đồng hành với Hên Network trên hành trình đầu tư tiền số.

You may also like

Để lại bình luận