Trang chủ » Nhà đầu tư lời gần 7000$ chỉ sau hơn 1 tháng

Nhà đầu tư lời gần 7000$ chỉ sau hơn 1 tháng

bởi thanhdiabitcoin

Nhà đầu tư lời gần 7000$ sau chỉ hơn 1 tháng0

Ngày 04/02: Lệnh mua BAT 4999$

Ngày 09/03: Lệnh bán BAT 11811$

Nhà đầu tư chốt lời 6812$ (~ 175 triệu VNĐ) sau 1 tháng 5 ngày

Lệnh mua BAT tổng 4999$

Lệnh bán BAT tổng 11811$

 

You may also like

Để lại bình luận