Home Tin tức Zuckerberg lên kế hoạch cho Wiretap Whatsapp và tương tự với Libra