Home Tin tức Visa và Mastercard chi 1 Tỷ Đô cho Dự Án Tiền Điện Tử của Facebook