Home Tin tức Trump Crypto Roast có thể tăng giá Bitcoin lên tới 40.000 USD, Nhà phân tích dự đoán