Home Tin tức TRON không còn được phân cấp, Người Đồng Sáng Lập đã thừa nhận và rời khỏi dự án