Home Tin tức Ripple đầu tư tới 50 triệu đô la vào MoneyGram sau hợp tác mới