Home Tiền điện tử Tìm hiểu Rally, Bull, Rally market, Bull market là gì?