Home Tiền điện tửBitcoin Phân tích thị trường: Giá Bitcoin đã đủ nhiên liệu “bơm” lên 10,000$