Home Cryptocurrency Phân tích giá Bitcoin: BTC giữ mức giá và được hỗ trợ một lần nữa