Home Tin tức Nghiên cứu: Hơn 74% Bitcoin được khai thác bởi Năng Lượng Tái Tạo