Home Tin tức LV và Dior sử dụng nền tảng Blockchain để xác minh dòng hàng xa xỉ