Home Tin tức Khảo sát: Hơn 2/3 số người giàu trên thế giới đầu tư Bitcoin vào năm 2022