Trang chủ » Hên Network cố vấn: nhà đầu tư X2 lần tài sản chỉ trong 4 tháng

Hên Network cố vấn: nhà đầu tư X2 lần tài sản chỉ trong 4 tháng

bởi thanhdiabitcoin

Nhà đầu tư với số vốn khởi điểm là 5037$ sau khi được Hên Network cố vấn thu về 5620$ tương đương với 132 triệu VNĐ trong vòng 4 tháng.

Chi tiết lệnh mua, lệnh bán theo ảnh dưới đây:

You may also like

Để lại bình luận