Trang chủ » Hên Network cố vấn: nhà đầu tư chốt lời 325% trong 1,5 tháng đầu tư tiền điện tử

Hên Network cố vấn: nhà đầu tư chốt lời 325% trong 1,5 tháng đầu tư tiền điện tử

bởi thanhdiabitcoin

Theo phân tích và kết quả thực tế của Hên network, thì đầu tư tiền điện tử là thị trường có biên độ đủ lớn để thỏa mãn những con người muốn tìm kiếm cơ hội trở thành triệu phú đô la nhanh từ 3-5 năm. Dưới đây là phân tích lệnh lời 425% sau 1,5 tháng của nhà đầu tư dưới sự cố vấn của Hên Network trong thị trường đầu tư tiền điện tử.

  • Lệnh mua: 08:18′, 15/01/2021, mua 17.129 coin với giá 0.2266, tổng số tiền vào lệnh (sau trừ phí) là 3881.45 USDT
  • Lệnh bán: 22:03, 02/03/2021, bán 17.111 coin với giá 0.7373, tổng số tiền thu về (sau trừ phí) là 12.616.66 USDT

=> Nhà đầu tư lời 325% sau 01 tháng 17 ngày vào lệnh. Với số tiền lời thu về là 12.616.66 – 3881.45 = 8.735.21 USDT (tương đương 205,277 triệu VNĐ)

You may also like

Để lại bình luận