Home Blockchain GM gia nhập không gian Blockchain, dẫn đầu vòng tài trợ 23 triệu đô