Home Tin tức Giảm phát là gì? Nguyên nhân, tác động của nó đối với thị trường kinh tế