Home Tiền điện tửBitcoin Giá bitcoin tăng lên $ 8,800, tăng 9% trong 3 ngày phục hồi