Home Tiền điện tử Facebook ra mắt Libra coin – tham vọng lật đổ Ngôi vương của Bitcoin