Home Tin tức Facebook, Libra và sự nổi dậy mạnh mẽ của thị trường Cryptocurrency