Home Tin tức Donald Trump đã tìm thấy thị trường mà ông không thể tác động – Bitcoin