Home Blockchain Doanh nhân Blockchain 10 tuổi gây ấn tượng mạnh mẽ tại Hội nghị công nghệ ở Bangkok