Home Tin tức Chủ tịch Fed Hoa Kỳ: Libra của Facebook mang lại cả Lợi ích lẫn Rủi ro