Home Tiền điện tửBitcoin Các nhà phân tích cảnh giác sau Bitcoin (BTC) gần như mất chuỗi chiến thắng nhiều tuần