Home Tin tức Bitcoin, tài sản Crypto và Libra giới thiệu chức năng xác nhận giao dịch