Home Tin tức Bitcoin đang chết dần bởi gã khổng lồ G20 vì sự thắt chặt của chính phủ