Home Bitcoin chạm mốc 8.200 USD, vàng đạt điểm cao nhất kể từ tháng 4