Home Tiền điện tửBitcoin Biểu đồ tương lai CBOE hàng ngày của Bitcoin có “Gaps Galore”, khi nào chúng sẽ lấp đầy?